info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Географія, Гурток, Медіаграмотність в умовах війни, Правознавство, Факультатив, Фінансова грамотність, Хімія
Застосування: На уроці, Поза уроком, Поза школою
Вік/клас: 9 клас, Студенти
Методи: Аналіз медіатекстів, Групова робота, Декодування, Дискусія, Індивідуальна робота, Кейси, Критичне мисленння, Мозговий штурм
Теми медіаграмотності: Громадянські права і свободи, Критичне мислення, Медіасоціалізація, Пошук і збір інформації

ПІБ автора(ки) : Горобець Артем Якович

Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: приватний заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» 

Ваша посада: учитель географії

Короткий опис вправи, анотація*

Забезпечення населення будь-якої країни якісним одягом є досить впливовим чинником як підвищення ефективності виробництва та збільшення добробуту населення, так і забезпеченості робочими місцями наявних трудових ресурсів.

Під час виконання цієї вправи учасники та учасниці: дізнаються про соціальні, економічні і природоохоронні витрати, пов’язані з виробництвом бавовняних футболок та одягу загалом; продовжать планування та виконання дій, пов’язаних із реакцією на порушення відповідних прав людини; дізнаються про глобалізований характер легкої промисловості та зрозуміють справжню вартість одягу, який купують;  розвинуть уміння аналізувати інформацію, планувати та виконувати дії, підприємливість, творчу уяву та прагнення до активної діяльності.

Мета вправи/заняття*: впроваджувати освіту з прав людини у викладанні географії засобами декодування інформації про соціальні, економічні і природоохоронні витрати, пов’язані з виробництвом одягу.

Необхідне обладнання/матеріали*: цифрові пристрої здобувачів і здобувачок освіти з доступом до Інтернет-мережі (телефони, планшети, ноутбук тощо); мультимедійна дошка; інформаційні листки; атласи з географії за 9 клас; фліпчарти; маркери; зошити; ручки; мішечок із геометричними фігурами.  

Детальний опис вправи/уроку*

1. Поясніть дітям, що ви збираєтесь розглянути питання про одяг, який вони купують, та соціальні, економічні і природоохоронні наслідки їхнього вибору.

2. Розпочніть із опитування учасників/учасниць щодо ціни їх футболок і визначте її середнє значення. 

3. Потім запропонуйте їм перевірити на етикетках країну походження футболок; знайти цю країну на політичній карті світу та назвати її столицю.

4. Об’єднайте учасників/учасниць у групи (кількість груп залежить від чисельності здобувачів і здобувачок освіти в аудиторії). Для цього дістаньте з мішечка геометричні фігури. Діти з однаковими фігурами утворюють групу. Запропонуйте обговорити у групах всі етапи виробничого процесу, починаючи з вирощування бавовни і до продажу виробу в магазині. Результати роботи учнівство висвітлює на дошці Padlet. Озвучте, що час для цієї роботи 5 хв.

5. Усі разом порівняйте зроблені переліки та зробіть один загальний, що відображає різні елементи під заголовками: транспорт, трудовитрати, використання енергії, екологія і т. д. Зобразіть його на фліпчарті.

6. Потім запропонуйте учасникам/учасницям знов у  групах оцінити кожну позицію, наприклад, вирощування бавовни, загальні трудовитрати, транспорт і т. д. Результати діти висвітлюють на віртуальній дошці Mipo. Час для роботи 5 хв.

7. Знову зберіться разом і обговоріть групові оцінювання. 

8. Роздайте інформаційні листки: «Із чого складається справжня вартість бавовни» (додаток А) та «Справжня вартість бавовняної футболки» (додаток Б) і дайте учасникам/учасницям 5-7 хвилин для ознайомлення з цими матеріалами. 

9. Потім переходьте до спільного обговорення питань, що висвітлюються у наданій інформації, наприклад, трудові права, включаючи працю дитини, використання ресурсів (води та палива), шкода, якої пестициди та інші токсини завдають довкіллю, та наслідки глобалізації. 

10. Залучіть дітей позначити вартість одягу у вимірі вуглецевого сліду. Для цього скористайтеся розрахунками Екометрики (Ecometrica), яка виконала оцінювання щодо викидів вуглекислого газу, частка яких припадає на одяг. Зайдіть на сайт: www.ecometrica.co.uk та дізнайтеся за пошуком «Таблиця даних про одяг (apparel fact sheet)». Разом проаналізуйте отриману інформацію.

11. Запитайте у груп, що тепер вони думають про купівлю футболок. Що вони можуть зробити проти порушень? Обговоріть спільно їх ідеї щодо можливих дій, наприклад, більш дбайливо ставитися до одягу, який вони вже мають, щоб він не псувався занадто швидко, купувати лише «етичні» футболки або розпочати у своїй місцевості кампанію з метою підвищення обізнаності серед однолітків стосовно цього питання. 

12. Запропонуйте дітям у групах вирішити, які ідеї, на їхню думку, вони б бажали реалізувати. Дозвольте їм зібрати більше інформації в Інтернеті та обміркувати план щодо їх реалізації. Порадьте учасникам/учасницям переглянути відповідний контент в Інтернеті (наприклад, акції, що проводить «Кампанія за чистий одяг (Clean Clothes Campaing (ССС); мережевий ресурс справедливої торгівлі (сайт: www.ftrn.org); кампанія «Грай чесно (Play Fair)» (сайт: www.clearingthehurdles.org) тощо)», доопрацювати їх думки та погодити між собою, які саме заходи вони будуть здійснювати. Час для роботи 10 хв.

13. Попросіть дітей, відповідно до тих заходів, які вони планують, скласти стислу пропозицію, що має містити такі складові: 

• чітка мета і завдання; 

• опис запропонованого заходу (бойкот, концерти, телевізійні та радіопрограми, вуличний театр, розповсюдження листівок і т.п.), з аргументацією свого вибору; 

• план-графік підготовки та виконання заходу; 

• місце, де відбудеться подія (школа, громадський заклад і т.п.); 

• очікувані витрати та необхідні ресурси. 

14. Запропонуйте групам оформити їх пропозиції у вигляді інфографіки за допомогою програми Canva. Час для роботи 5-7 хв. 

15. Залучіть учасників/учасниць кожної групи прокоментувати ці пропозиції, а інших запропонувати можливі варіанти щодо їх покращення. 

16. Зверніться до дітей з думкою реалізувати одну з ідей практично. Потім переходьте до рефлексії.

Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи*:

• Чи є гроші найважливішим фактором? Чому? 

• Наскільки важливими є соціальні, економічні та природоохоронні витрати на виробництво одягу? Чи є якісь із них важливішими за інші? Які права людини порушуються у процесі виробництва бавовняної футболки? 

• Скільки ви готові сплачувати за футболку? 

• Що робить кампанію ефективною? 

• Як ви вважаєте, чи впливають на ситуацію інститути, що працюють у сфері захисту прав робітників/робітниць, такі як НУО, міжнародні організації, агенції ООН та організацій, що проводять антиглобалізаційні кампанії? Чому?

• Що нового ви дізналися під час виконання цієї вправи? Що думаєте застосувати практично?

Очікувані результати*

Після вправи здобувачі та здобувачки:

  • Знають: з чого виробляється одяг; приклади країн, які виробляють одяг; соціальні, економічні і природоохоронні витрати, пов’язані з виробництвом одягу; ресурси, де розміщені кампанії за чистий одяг;
  • Розуміють: глобалізований характер легкої промисловості; справжню вартість одягу, який купують;  значення дотримання прав людини;
  • Вміють: декодувати контент інформаційних листків і тематичних сайтів, розрахунки Екометрики; використовувати цифрові ресурси (власні гаджети, дошка Padlet, Mipo, програма Canva, відповідні сайти); шукати інформацію в Інтернеті; критично оцінювати контент про виробництво одягу та кампанії щодо раціоналізації цього процесу; порівнювати, узагальнювати, робити висновки, комунікувати та взаємодіяти з іншими, брати участь у дискусії, наводити аргументи; виявляти порушення прав людини під час виробництва одягу та пропонувати шляхи вирішення; виявляти маніпулятивні технології, пов’язані з виробництвом і реалізацією одягу; планувати та виконувати дії, пов’язані з реакцією на порушення відповідних прав людини; користуватися політичною картою світу.

Додаток А

Із чого складається справжня вартість бавовни [2, с. 298]

Бавовняні футболки виробляють багато різних глобальних підприємств, чия продукція представлена майже в кожній країні світу. Ось, наприклад: типова ферма з виробництва бавовни у Буркіна-Фасо належить на правах власності одній родині, яка обробляє 6–8 га землі. Вартість 1 кг бавовни-сирцю з Буркіна-Фасо становить 0,23 євро. Для багатьох виробників кошти, отримані від продажу бавовни, – це єдині гроші, за які вони живуть увесь рік. 

Із ферми бавовну везуть до фабрики, де з неї роблять волокно, вартість якого становить 0,56 євро за 1 кг. Кожні два тижні робітники/робітниці фабрики отримують 73,40 євро. 

Далі бавовну везуть на експорт до Ломе, порту в Того, де її продають комерсантам/комерсанткам за 0,88 євро за 1 кг. Більше половини бавовни продається до Китаю: її завантажують на товарні судна, що йдуть до портів, таких як Шанхай, де бавовна знов продається вже на місцеві прядильні фабрики за ціною 0,97 євро за 1 кг. Більшість зайнятих на фабриках робітників/робітниць прийшли з найбідніших районів, у Китаї це зазвичай місцевості, віддалені від промислових районів. Робітники/робітниці живуть у гуртожитках і працюють багаточасові зміни, за які отримують низьку заробітну плату. 

Одяг, вироблений для західних, найбільш відомих брендів, зазвичай виробляється на тій самій фабриці з виготовлення масового одягу, де прядеться пряжа, забирається до порту для відвантаження на експорт. Середня ціна за футболку, імпортовану до США, становить 1,10 євро, проте магазин у центрі Манхеттену буде продавати пару за 14,70 євро. 

Бавовна, що розпочинає свій шлях із Африки, вартістю 0,56 євро за 1 кг, тепер коштує 18,40 євро за 1 кг.

Додаток Б

Справжня вартість бавовняної футболки [2, с. 298]

• Використання води: 2,157 л (45 % використовується на іригацію). 

• Використання енергії: 8 кВт. год (28,800,000 Джоулів) електрики для прядильних та швацьких машин, 41,6–110 літрів пального для морських та автоперевезень. 

• Транспортні відстані: 8,851–15,128 км. 

• Газовиділення: NOx, CO, CO2 , (парникові гази), SO2 N2O, летючі компоненти. 

• Токсини: 1–3 г пестицидів, дизельних вихлопних газів, важких металів (барвників). 

• Вартість імпорту: 0,44–0,77 євро. 

• Дитяча праця: в 17 країнах середня заробітна плата становить 0,37 євро за день. 

• Інше: 53–91 г добрив.

Поради до організації вправи: 

Ви ознайомилися з авторським форматом вправи. Звісно, виходячи з можливостей закладу освіти, де Ви працюєте та, враховуючи забезпеченість цифровими ресурсами дітей, Ви легко можете адаптувати окремі елементи вправи: 

  • роботу на дошці Padlet та Mipo, у програмі Canva можна замінити будь-яким іншим ресурсом чи навіть фліпчартом;
  • час, наведений у вправі є орієнтовним. За потреби, ви його можете змінювати;
  • ви можете дослідити питання справедливої торгівлі спортивним взуттям (див.: http://www.vetementspropres.be), де представлена статистика щодо дійсної вартості спортивного взуття;
  • існує багато організацій, що працюють заради справедливого виробництва та справедливої торгівлі. За допомогою пошукової системи знайдіть організації, що працюють у вашій місцевості. Наведені нижче організації мають партнерів у багатьох європейських країнах: 

• www.cleanclothes.org – надає багато інформації та проводить кампанії, у яких ви можете взяти участь; 

• кампанія «Одяг на зміну (Clothes for a Change)» містить статтю: «Чи не зроблена ваша сорочка з використанням дитячої праці?» (див.: http://www.organicconsumers.org); 

• «Людське дерево (People Tree)» є піонером міжнародного застосування методу справедливої торгівлі (див. сайт: http://www.people-treefoundation.org/); 

• Фонд екологічної справедливості (Environmental Justice Foundation), звіт якого «Діти, які стоять за нашою бавовною (Children behind our cotton)» викриває подробиці шокуючих умов, у яких перебуває більш ніж 1 млн дітей – деякі з них віком до п’яти років – які працюють по 12 годин у екстремально жарких чи холодних кліматичних умовах, більшість з них страждає від фізичної, словесної або навіть сексуальної образи (див.сайт: http://www.ejfoundation.org); 

• Фонд справедливого одягу (Fair Wear Foundation), місія якого покращення умов праці у легкій промисловості (див. сайт: http://fairwear.org); 

• Мережевий ресурс справедливої торгівлі (Fair Trade Resource Network) – це довідковий центр, розроблений для поширення справедливої торгівлі і «створення ринку, що цінує людей, які створюють їжу, якою ми харчуємось, та товари, якими ми користуємось» (див. сайт: www.ftrn.org); 

• кампанія «Грай чесно (Play Fair)» – це коаліція груп за трудові права, яка намагається примусити бренди спортивного одягу, що виробляють товари для Олімпійських ігор, припинити виснажливі умови в їх постачальних ланцюжках та поважати трудові права (див. сайт: www.clearingthehurdles.org).

Використані джерела*

  1. Географія : підруч. для 9  класу загальноосвіт. навч. закладів / С. Кобернік, Р. Коваленко. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О., 2017. 288 с.
  2. Компас. Посібник із прав людини за участю молоді. Друге видання. Харків: Вид-во «Право», 2020. 490 с.
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram