info@aup.com.ua
+380 67 372 2733
Предмети: Біологія
Застосування: На уроці
Вік/клас: 10 клас, 9 клас
Методи: Аналіз медіатекстів, Дискусія, Ігрова діяльність, Мозговий штурм
Теми медіаграмотності: Пошук і збір інформації, Цифрове здоров’я
П.І.Б. автора: Осташевська Марина Сергіївна
Короткий опис вправи, анотація:

Дистанційний урок , в якому поєднане асинхронне і синхронне навчання.
 Урок- ділова гра «Медична консультація: сучасні методи генетичних досліджень» з використанням віртуального аркушу wizer.me     https://app.wizer.me/learn/4IF5FV


Мета вправи/заняття:

Знаннєвий компонент: ознайомити учнів з методами вивчення спадковості людини, розкрити значення генетики для медицини й людства в цілому; з’ясувати їх роль в екосистемах та значення для людини; розвивати вміння порівнювати, аналізувати.

Діяльнісний компонент: формувати уявлення про спадкові захворювання людини; розвивати вміння аналізувати і робити висновки, розв’язувати типові задачі з генетики; критично ставитись до повідомлень біологічного характеру в медійному просторі, розвивати біологічну мову.

Ціннісний компонент: виховувати розуміння важливості генетичних досліджень для практичної діяльності людства;продовжити розвивати вмінням оцінювати свою діяльність підчас уроку,ділитися своїми враженнями стосовно успіхів на уроці.


Необхідне обладнання/матеріали:

Засоби навчання:  ґаджети, медійні джерела інформації.
Електронні освітні ресурси: GoogleClass (віртуальний клас), learningapps.org(інтерактивні вправи),  wizer.me(віртуальний аркуш), Word , youtube(відео), vseosvita(ресурс для створення ,розміщення анкети для рефлексії),PowerPoint(ресурс для презентації до уроку),  Google Meet(для синхронного зв’язку з учнями)


Дистанційний урок ,що містить вправи з інтеграції медіаграмотності.

Тема: Сучасні методи молекулярної генетики.
Мета уроку:
Знаннєвий компонент: ознайомити учнів з методами вивчення спадковості людини, розкрити значення генетики для медицини й людства в цілому; з’ясувати їх роль в екосистемах та значення для людини; розвивати вміння порівнювати, аналізувати.

Діяльнісний компонент: формувати уявлення про спадкові захворювання людини; розвивати вміння аналізувати і робити висновки, розв’язувати типові задачі з генетики; критично ставитись до повідомлень біологічного характеру в медійному просторі, розвивати біологічну мову.

Ціннісний компонент: виховувати розуміння важливості генетичних досліджень для практичної діяльності людства;продовжити розвивати вмінням оцінювати свою діяльність підчас уроку,ділитися своїми враженнями стосовно успіхів на уроці.
Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: ділова гра «Медична консультація»

Методи та методичні прийоми: «Моя мрія», «Медіасторінками», «Фейк чи правда», «Настанови для успішних» ,метод «Прес», евристична бесіда.
Засоби навчання:  ґаджети, медійні джерела інформації.
Електронні освітні ресурси: GoogleClass (віртуальний клас), learningapps.org(інтерактивні вправи),  wizer.me(віртуальний аркуш), Word , youtube(відео), vseosvita(ресурс для створення ,розміщення анкети для рефлексії),PowerPoint(ресурс для презентації до уроку),  Google Meet(для синхронного зв’язку з учнями)

Ключові компетентності:

 1. Спілкування державною мовою: уміння використовувати в мовленні біологічні терміни, поняття, сучасну українську наукову термінологію; формулювати відповідь на поставлене запитання.
 2. Екологічна грамотність і здорове життя:уміння усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність.
 3. Інформаційно-цифрова компетентність:уміння критично співставляти і оцінювати інформацію з різних інформаційних ресурсів, уміння користуватися цифровими ресурсами.
 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях:уміння пояснювати природні явища, процеси в живих організмах; виконувати проєкти, використовуючи знання з математики,основ здоров’я; використовуючи міжпредметні контекстні завдання.
 5. Уміння вчитись впродовж життя:уміння організовувати самоосвіту з біології: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; виконувати навчальні завдання біологічного  змісту.
 6. Ініціативність: бути ініціативним, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень.ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

(Привітання викладача, перевірка присутніх та готовності учнів до уроку, створення робочої атмосфери)
Прийом «Моя мрія» (створення позитивного настрою)
У кожного з вас, діти, є своя мрія. Складіть долоні разом,піднесіть їх до вуст і пошепки вимовте свою мрію: «Я мрію про…»Заховайте свою мрію в кулачок,притуліть до серця,потримайте трохи і відпустіть,дмухнувши на неї. Нехай ваші мрії летять і обов’язково збуваються!


Прийом «Настанови на спів працю» (створення робочої атмосфери)


Американський винахідник Генрі Форд сказав:

Зібратися разом - це початок,

Триматися разом - це прогрес,

Працювати разом - це успіх!
разом - це успіх!
Ми зібралися,тримаємося разом і починаємо наш урок.
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
1.Прийом «Знайди фейк».

(Учитель ставить запитання, учні повинні відповідати швидко це «фейк» чи «правда». Або учні  відповіді вносять у Word документі, що перед початком уроку отримали учні у GoogleClass
https://docs.google.com/document/d/1oR9vw45FDXxhs9lr_lRLlY3JQL_y13LR/edit?usp=sharing&ouid=107023664939947500922&rtpof=true&sd=true)

1.Ті самі мутації можуть виникати повторно(«правда».)
2. Мутації втрачаються і передаються з покоління в покоління(«фейк»)
3. Залежно від причин, що викликають мутації поділяються на ядерні і цитоплазматичні.( «фейк»)
4. Геномні мутації – зміна числа хромосом.( «правда».)
5. Соматичні мутації,це мутації , які проходять у соматичних клітинах і успадковуються тільки дочірніми клітинами, які утворились шляхом мітозу. («правда».)
6. Імовірність  виявлення мутацій не залежить  від кількості  досліджених особин(«фейк»)
7. Рецесивні мутації  проявляються в гетерозиготі.( «фейк»)
8. Поліплоїдія – це збільшення кількості хромосом шляхом додавання цілих хромосомних наборів у результаті порушення мейозу.( «правда».)
9. Індуковані мутації проходять у статевих клітинах і передаються наступним поколінням організмів.
10. Зміна структури хромосом відбувається при Генній  мутації .( «фейк»)
11. Гетероплоїдія – це зміна кількості хромосом, не кратна галоїдному набору («правда».)
12. За відношенням до можливості успадкування мутації розрізняють Генеративні і Соматичні.( «правда».)
ІІІ. МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Мутаційна мінливість є явищем, спільним для організмів різного рівня організації. На сьогоднішній день відомі мутації у всіх класів тварин, рослин і вірусів. Існує багато мутацій і в людини.

Згідно із законом М. І. Вавилова, у тварин мають траплятися фенотипи, що аналогічні спадковим хворобам людини. Дійсно, багато патологічних станів, що виявлені у тварин, можуть бути моделями спадкових хвороб людини. Так, у собак спостерігається гемофілія, яка зчеплена зі статтю. Альбінізм виявили у багатьох видів гризунів, кішок, собак, птахів і плазунів. Для вивчення м’язової дистрофії використовують мишей, велику рогату худобу, коней; епілепсії – кролів, пацюків, мишей; аномалій у будові ока – гризунів, собак, свиней та інших тварин. Спадкова глухота існує у гвінейських свинок, мишей і собак. Вади будови обличчя людини, що є гомологами заячої губи (розщілини верхньої губи) та вовчої пащі (розщілини верхньої щелепи і твердого піднебіння), спостерігаються у лицьовому відділі черепа мишей, собак, свиней. На спадкові хвороби обміну речовин в організмі, наприклад ожиріння й цукровий діабет, хворіють також миші.

І V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

Я запрошую вас відвідати генетичну консультацію. В консультації працюють певні кабінети і лабораторії.( Запитання до учнів . На консультацію яких спеціалістів ми сьогодні потрапимо? З якою метою?)
1.
Вчений генетик

2.Консультація медика-консультанта

 1. Кабінет етіології.
  Так ви зможете ознайомитися з сучасними методами вивчення спадковості людини, розкрити значення генетики для медицини й людства в цілому; формувати уявлення про спадкові захворювання людини.
  V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.Молекулярно-генетичні методи – це методи дослідження структури й мінливості генетичного апарату, з яким пов'язані процеси збереження й реалізації спадкової інформації. За їх допомогою науковці можуть визначати подібність та відмінності геномів різних організмів, виявляти ушкодження структури ДНК, встановлювати нуклеотидні послідовності генів у нормі та у разі захворювань Сучасні молекулярно-генетичні методи можна умовно поділити на кілька груп. Зазвичай усі методи досліджень використовують у комплексі.

Зараз я вас запрошую до кабінету вченого генетика, де ви зможете ознайомитися з деяким групами методів молекулярно-генетичних досліджень.(Робота учнів у інтерактивному аркуші wizer.me, учні аналізують таблицю з  групами методів молекулярно-генетичних досліджень і виконують вправу на встановлення відповідності )

Група методів Особливості Що дають у результаті
Методи виділення й очищення Ґрунтуються на виділенні хоча б невеликої кількості матеріалу, в якому міститься ДНК Дозволяють виділяти ДНК з дуже давніх кісток або невеликих фрагментів організмів
Методи

ампліфікації

(копіювання)

ДНК

Роблять копії цілих молекул ДНК або їхніх фрагментів, використовуючи звичайні механізми реплікації. Основою таких методів зазвичай є полімеразна ланцюгова реакція Дозволяють із дуже незначної кількості ДНК отримати достатньо матеріалу для аналізу
Методи гібридизації За допомогою спеціальних молекул-зондів упізнають певні молекули ДНК. Використовують властивість ланцюжків ДНК утворювати подвійні ланцюжки з молекулами, які мають відповідні до них послідовності нуклеотидів Дозволяють розпізнавати наявність у зразках певних молекул нуклеїнових кислот
Методи обробки даних і моделювання Створюють бази даних про послідовності молекул ДНК різних видів і аналізують інформацію за допомогою спеціальних комп'ютерних програм Створюють моделі, за якими можна перевіряти гіпотези щодо еволюційних зв'язків організмів


Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень мають суттєві переваги перед традиційними методами. Вони дають значно більші можливості для проведення досліджень і підвищення надійності їхніх результатів. До таких методів належать методи виділення потрібних молекул зі зразків, методи ампліфікації ДНК, методи гібридизації, методи обробки інформації.

 1. Спадкові хвороби – це захворювання, обумовлені порушеннями в процесах збереження, передачі та реалізації генетичної інформації. З розвитком генетики людини, у тому числі й генетики медичної, встановлена спадкова природа багатьох захворювань і синдромів, що вважалися раніше хворобами з невстановленою етіологією.

Етіологія – це розділ медицини, який вивчає саме причини виникнення хвороб.
Зараз запрошую вас на консультацію до медика-консультанта , який познайомить вас з синдромом Лебера.
( Робота учнів у інтерактивному аркуші wizer.me)
3. Кабінет «Етології». Генетика людини вивчає особливості успадкування генетичних ознак в залежності від генотипу людини і факторів зовнішнього середовища. Незважаючи на труднощі в дослідженнях, генетика людини сьогодні вивчена набагато краще генетики інших організмів.
Генетичні захворювання.

Виникають як результат пошкодження ДНК на рівні гена. До таких захворювань належать хвороба Німана-Піка, фенілкетонурія, альбінізм, гідроцефалія, галактоземія, синдром Холта-Орама, синдром Марфана.

      Хромосомні захворювання.
Хвороби, пов'язані з аномалією кількості хромосом або аберацією хромосом. Прикладами хромосомних захворювань є синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Патау, синдром котячого крику, синдром Лебера, синдром Едвардса.

Захворювання зі спадковою схильністю.
Прикладом даних захворювань є гіпертонія, цукровий діабет, ревматизм, шизофренія, ішемічна хвороба серця.

( Робота учнів у інтерактивному аркуші wizer.me)
VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень мають суттєві переваги перед традиційними методами.
Евристична бесіда. Які можливості дають сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень?
Які сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень ми сьогодні розглянутли? (обговорення можливих відповідей,учні заносять остаточну відповідь до wizer.me(віртуальний аркуш), зберігають свою роботу і на цьому етапі відправляють роботу вчителю)

2.Рефлексія.
Прийом«Поділись думками»
(анкетування на платформі vseosvita, відбувається асинхронно)

VІІ.ПІДСУМОК УРОКУ
VІІI. ІНСТРУКТАЖ З ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
( відбувається асинхронно на платформі GoogleClass
https://docs.google.com/document/d/1mZuPTnrROyq7JiWtOVDH_o69-L3bZuy3/edit?usp=sharing&ouid=107023664939947500922&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1ISCZqcQ34GDZOuGm4j2PlY_9wc3C47nD/edit?usp=sharing&ouid=107023664939947500922&rtpof=true&sd=true

)

Обов’язкове завдання:
1.Опрацювати матеріал наданий вчителем.
2.Виконати тренувальні вправи  за QR-кодом:
3.Виконати завдання  та проаналізувати його результат:
1)Чоловік, хворий на гемофілію, взяв шлюб із жінкою, батько якої був гемофіліком. Установітьімовірністьнародження в ційродиніхворих на гемофіліюдітей.

2)Рецесивний ген дальтонізму міститься в Х-хромосомі. Чоловік хворіє на дальтонізм, а дружина і її батьки розпізнають кольори нормально. Яка ймовірність народження в подружжя хворої дитини?

Творче завдання:
1.Підготувати короткометражний мультфільм , інтерактивний плакат, або відео гру на тему «Спадкові захворювання людини»
використовуючи додаток https://scratch.mit.edu/


Додаток.

Посилання wizer.me(віртуальний аркуш) до уроку https://app.wizer.me/learn/4IF5FV

Рекомендації учням: https://docs.google.com/document/d/1UN--f3FirimKIy7EcXNaFWRJMoqr6H-I/edit?usp=sharing&ouid=107023664939947500922&rtpof=true&sd=true

Очікувані результати:

У дітей формуються  ключові компетентності:

 1. Спілкування державною мовою: уміння використовувати в мовленні біологічні терміни, поняття, сучасну українську наукову термінологію; формулювати відповідь на поставлене запитання.
 2. Екологічна грамотність і здорове життя:уміння усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність.
 3. Інформаційно-цифрова компетентність:уміння критично співставляти і оцінювати інформацію з різних інформаційних ресурсів, уміння користуватися цифровими ресурсами.
 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях:уміння пояснювати природні явища, процеси в живих організмах; виконувати проєкти, використовуючи знання з математики,основ здоров’я; використовуючи міжпредметні контекстні завдання.
 5. Уміння вчитись впродовж життя:уміння організовувати самоосвіту з біології: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; виконувати навчальні завдання біологічного  змісту.

Ініціативність:  бути ініціативним, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень.


Підсумок / рефлексія за результатами проведення вправи:

Рефлексія.
 
Прийом«Поділись думками»
(анкетування на платформі vseosvita, відбувається асинхронно)


Використані джерела:

1.Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма
2.Біологія 9 клас Задорожний нова програма  magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram