info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Інформаційний лист-запрошення

07.11.2013  

5-6 грудня 2013 року на базі ДОІППО відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти».

5 грудня 2013 року, в рамках конференції відбудеться методологічний семінар«Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти», до участі у якому запрошуються науковці, освітяни, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, представники освітніх закладів, що здійснюють  експериментальне дослідження «Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід», а також усі небайдужі до стану впровадження медіаосвіти в Україні. 

Організаційні форми проведення: пленарне засідання; робота семінарів та секцій.

Початок роботи конференції об 11.00 у актовій залі ДОІППО (м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70).

Реєстрація учасників з 10.00 до 11.00 в холі інституту.

Для обговорення пропонуються наступні теми:

1.Єдиний інформаційно-освітній  простір як основа розвитку медіаосвіти регіону.

2.Медіаосвіта як педагогічна інновація. 

• Вплив медіа на становлення особистості

• Використання медіа для підвищення ефективності педагогічної діяльності

• Роль медіа у формуванні цілісного наукової картини світу сучасного учня

• Інноваційний потенціал медіа у системі виховної та позакласної роботи

• Особливості психологічного супроводу медіаосвіти.

3.Формування медіакомпетентності дорослих як частина медіаосвітньої стратегії.

4.Основні моделі та технології медіаосвіти.

• Технологія організації медіатек та медіацентрів як складова шкільної системи медіаосвіти

• Інтегрована медіаосвіта в системі базових шкільних дисциплін як приклад  реалізації освітньо-інформаційної моделі

• Досвід роботи медіаклубів та медіастудій

• Проблеми медіаосвіти у загальноосвітніх закладах.

5.Розвиток творчого потенціалу особистості засобами медіаосвіти: від медіаграмотності до медіатворчості.

Перелік тем для обговорення є відкритим для ваших пропозицій.

Вимоги до оформлення тез доповіді: Обсяг від 2 до 5 сторінок. Формат тексту MS Word 2003, шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  Усі поля – 2см. Абзацний відступ – 1 см.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати за таким зразком: [7,с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою, зарубіжні та вітчизняні окремо.

Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту з підзаголовком Список використаних джерел і виконується відповідно до бібліографічних вимог.

Текст доповіді супроводжується  трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити: прізвище, ініціали автора; назву доповіді; текст анотації (до 50 слів); перелік ключових слів.

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram