info@aup.com.ua
+380 67 372 2733

Формування у підлітків та молоді навичок безпечної поведінки в інформаційному просторі

Автори статті: Ірина Кобзєва - завідувач навчально-методичної лабораторії здоров’язберігаючих технологій, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради;

Олександра Бєлєніннік - методист навчально-методичної лабораторії здоров’язберігаючих технологій, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

У статті розглядається проблема формуванню навичок безпечної поведінки підлітків та молоді в інформаційному просторі. Визначено роль закладів освіти щодо попередження насильства та забезпечення безпеки підлітків та молоді. Запропоновані комплексні профілактичні програми, метою яких є поширення технологій збереження здоров’я підлітків та молоді; системна просвітницька робота з формування навичок безпечної поведінки у інтернет просторі. У статті підкреслюється, що для формування навичок безпечної поведінки підлітків та молоді необхідно дотримуватися єдності вимог та співпраці психолого-педагогічних працівників і батьків у цьому питанні.

Ключові слова: підлітки та молодь, безпечна поведінка, інформаційний простір, ризики, Інтернет, насилля, тренінгові курси.


Постановку проблеми. Епоха інформаційних технологій створює умови для ефективного розвитку сучасного суспільства, в якому засоби комунікації стали невід’ємною складовою життя людей у всіх сферах діяльності, частиною життя підлітків і сучасної молоді. Мобільні телефони, комп’ютери, гаджети, інтернет, розширивши комунікаційні, просторові й часові межі, розкрили нові можливості для онлайн спілкування, якісної освіти, праці, відпочинку й творчої самореалізції сучасної особистості.

Мережеві освітні ресурси для підлітків та молоді допомагають прискорити й оптимізувати процес навчання, підвищують якість освіти завдяки максимальній структурованості та цікавій формі викладення навчального матеріалу. Саме через мережу підлітки та молодь засвоюють нові цифрові технології та вчаться вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. У кіберпросторі існує велика кількість спеціальних сайтів, адресованих дітям різного віку. Еволюція інформаційних технологій змінює систему освіти, головними трендами сучасного розвитку освіти стають онлайн платформи та навчання за допомогою соцмедіа, відеоблогів. Самостійне пізнання підлітками та молоддю інформаційного світу дозволяє розширити коло інтересів і сприяє їх додатковій освіті, спонукає до кмітливості, привчає до самостійного розв’язання задач, задовольняє потребу у лідерстві [3]. Підлітки та молодь, які добре знають комп’ютер та інтернет більш адекватно оцінюють свої здібності та можливості, вони більш цілеспрямовані та кмітливі. Отже, сучасний підхід дозволяє підвищити якість і швидкість усвідомлення, розуміння та запам’ятовування навчального матеріалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одними з найважливіших моментів у процесі виховання та навчання підростаючого покоління є проблема інформаційної безпеки, яка пов’язана з іменами таких видатних учених, як В. А. Герасименко, П. Д. Зегжда, А. О. Малюк, В. В. Мельшков, В. В. Хорошко, В. І. Ярочкін та ін. Питання інформаційної безпеки в педагогічній науці є новою та мало дослідженою галуззю міждисциплінарного знання. Методику навчання інформаційної безпеки в закладах освіти та підготовки фахівців розробляють: М. О. Абіссова, О. А. Алтуф’єва, Л. В. Астахова, В. О. Гріцик, І. М. Кірко, П. С. Ломаско, В. П. Поляков, Е. В. Татова, Г. Н. Чусавітіна. Проблему забезпечення інформаційної безпеки здобувачів освіти в умовах закладу освіти досліджують М. І. Бочаров, Т. О. Малих, Н. І. Саттарова, О. Ю. Федосов та ін. [3].

Питанням формування у підлітків та молоді навичок безпечної поведінки в інформаційному просторі приділяється ще недостатньо уваги. Також нажаль на сьогодні не достатньо враховуються особливості психолого-вікової періодизації у формуванні інформаційно безпечної особистості. Адже методи забезпечення інформаційної безпеки підлітків та виховний вплив має бути адекватний віковим особливостям та рівню розвитку дитини, для того щоб отримати оптимальний результат освітніх заходів і забезпечити безпечну соціалізацію особи в інформаційному просторі.

Головна мета цієї статті полягає в комплексному розгляді проблеми формування у підлітків та молоді навичок безпечної поведінки в інформаційному просторі.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на безумовно позитивну роль сучасних комунікаційних засобів та інтернету, існують певні ризики у використанні інформаційних технологій. Особливу небезпеку незахищений інформаційний простір приховує для дітей. Тривале перебування за комп’ютером у статичному положенні викликає порушення кровообігу і провокує застійні явища в організмі дитини, що, в свою чергу, сприяє виникненню або загостренню захворювань опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тракту, судинним порушенням. Концентрація погляду на екран монітора і неправильне освітлення негативно впливають на зір. А надання переваги віртуальному світу перед реальним справляє негативний вплив на психіку і здоров’я дитини та може погіршити не тільки зір, поставу та сон, але й викликати тривожність, дратівливість, соціальну дезадаптованість і узалежнену поведінку [3].

Інтернет мережа також може містити інформацію агресивного чи соціально небезпечного змісту. У віртуальному світі знімаються заборони і обмеження морально-етичного і соціальних планів (зняття табу насилля, вбивств, руйнування; відсутність правових норм, що діють у реальності). Підлітки та молодь на підсвідомому рівні відсторонюються від фундаментальних речей: необхідності дотримання правил, неминучості покарання за агресивну поведінку і порушення закона. Зацікавленість агресивними іграми призводить до того, що діти можуть спробувати застосовувати подібні методи рішення проблем у реальному житті.

На сьогодні постає дуже важливе питання інформаційно-психологічної безпеки підлітків та молоді, адже їх захоплення інформаційними технологіями та відсутність необхідних навичок прогнозування ризиків може стати причиною небезпечних ситуацій у реальному житті, а саме насилля.

Проблема насильства – прихована проблема сучасного суспільства і зазвичай дуже складно не тільки встановити кількість потерпілих дітей, а й своєчасно надати їм кваліфіковану допомогу та підтримку.

За даними Ради Європи, кожна п’ята дитина страждає від різних форм сексуального насильства. У восьми випадках із десяти сексуальне насильство над дітьми скоюють добре знайомі дитині люди ‒ члени сім’ї, друзі, сусіди. Деякі з них обіймають певні посади, що передбачають постійний контакт з дітьми, інші мають авторитет і користуються довірою й повагою серед дорослих. Частіше, діти можуть не розповідати про насильство, допоки не стають дорослими. За 2018 рік до поліції звернулися більше 8200 разів з приводу насилля над дітьми, лише 100 із цих звернень були безпосередньо від дітей – коли діти самі телефонували. Дніпропетровська область перша за кількістю звернень по домашньому насиллю [1].

У сучасному світі однією з небезпек є сексуальне насильство онлайн. Згідно з дослідженням 30 % опитаних дітей погоджувалися зустрітися з людиною, з якою вони познайомилися онлайн. Комітет ООН з прав дитини відзначив, що відвідування порнографічних сайтів становило 70 % усього трафіку на території України а п’ять млн. українських користувачів на місяць цікавляться дитячою порнографією [4].

Також на сьогодні серед учнівської молоді спостерігається тенденція до проявів агресії та насильства, які вони знімають на фото – та відеокамери, мобільні телефони. Така небажана агресивна поведінка дітей шкільного віку, яка призводить до цькування дитини іншою дитиною або групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили через Інтернет, мобільні телефони та інші електронні пристрої має назву кібербулінг. До кібербулінгу відноситься розповсюдження чуток та образливих коментарів з використанням електронної пошти, мобільних телефонів (наприклад, надсилання СМС), пересилка неоднозначних фото, обзивання по телефону, знімання на відео бійок чи інших принижень і викладання відео в мережу Інтернет, цькування через соціальні мережі і сайтів соціальних мереж [3].

До кібербулінгу можна віднести імітування чужих профілів у соціальних мережах, що завдає шкоди іншій дитині та шкодить її соціальному статусу. Цей вид цькування досить часто розповсюдженій у освітньому середовищі. На жаль, підлітки та молодь часто зберігають факт насильства в таємниці, тому що відчувають себе розгубленими, переляканими або винними. Дитина часто неспроможна визначити різницю між позитивними і негативними дотиками та проаналізувати дії дорослих, які не пов’язані із дотиками.

Як бачимо за наявності бажання і засобів будь-яка інформація щодо конкретної особистості може стати доступною і бути використана в корисливих цілях іншою особистістю, групою осіб. Щоб повноцінно орієнтуватись у віртуальному просторі, дитині треба вчитися структурувати великі потоки інформації, дотримуючись правил безпечної поведінки і в мережі, і в реальному житті.

Основними факторами, які спричиняють це явище, є: сучасні погляди на виховання, зокрема терпимість до проявів жорстокого поводження з дитиною; суспільна табуйованість теми сексуального виховання; неготовність дорослих працювати в цій темі.

На сьогодні основним джерелом отримання знань про статеві стосунки для молоді виявляється саме інтернет. Саме мережа є місцем де молодь шукає і знаходить цікаву їй інформацію, а не звертається до батьків, педагогів, психологів. 4 % українських підлітків кажуть про те, що перші сексуальні стосунки були у віці 12-13 років, у 67 % підлітків у віці 15 років, у 35 % підлітків у віці 16-17 років. Тобто нині проблема статевого виховання нашої молодіє вкрай актуальною [1].

Саме освіта та освітні заклади визнаються одними з дієвих інструментів для попередження насильства щодо дітей. Як було заявлено Комітетом з прав дитини, загальна мета освіти полягає в максимізації здатності і можливості дитини повноцінно і відповідально брати участь у вільному суспільстві.

Широка мережа закладів системи освіти (закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх шкіл, училищ, коледжів, ліцеїв, гімназій, ЗВО та ін.), що охоплює практично все дитяче населення і значну частину молоді, та має унікальну можливість на всіх етапах освітнього процесу реалізовувати комплексні профілактичні програми [4].

Так на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР фахівцями навчально-методичної лабораторії здоров’язберігаючих технологій (НМЛЗТ) розроблено та впроваджуються:

1. Базовий тренінговий курс «ПОВАГА ЛЮБОВ СЕКС: сексуальна освіта для підлітків», який схвалено для використання в закладах загальної середньої освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 21.06. 2019 р.). Метою курсу є поширення технологій збереження здоров’я підлітків та впровадження сучасних методів статевого виховання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Даний курс розроблено з урахуванням цілісного підходу до сексуальної освіти, на який спирається документ ВООЗ «Стандарти сексуальної освіти у Європі». 15 тренінгових занять проводяться один два рази на тиждень по 90 хв. кожне розроблено для підлітків віком 14-17 років [2].

На сьогодні тренінговий курс започатковано у 105 навчальних закладах Дніпропетровської області, підготовлено 127 тренерів з сексуальної освіти в Дніпропетровській області. Команда досвідчених тренерів впровадила тренінговий курс більше ніж для 1400 підлітків та провела інформаційні зустрічі для 2000 батьків.

2. Спеціалізований тренінговий курс «Безпека Online» (автори-укладачі: І. М. Кобзєва, О. Є. Бєлєніннік), метою якого є системна просвітницька робота з формування навичок безпечної поведінки у інтернет просторі та можливості уникнути ризикованих ситуацій в мережі.

Комплексна програма тренінгового курсу «Безпека Online» з формування у підлітків та молоді безпечної поведінки містить п’ять тематичних занять:

Заняття 1. «Інтернет простір – територія моєї безпеки!».

Заняття 2. «Булінг та кібербулінг – не просто слова, а загроза для підлітка!».

Заняття 3. «Секстинг, спокушання онлайн – як не потрапити на гачок кривдника».

Заняття 4. «Секрети, які турбують – не мовчи, розкажи!».

Заняття 5. «Підтримка поряд!».

В основу програми тренінгового курсу покладено власний досвід роботи з підлітками та молоддю, напрацювання фахівців Українського фонду «Благополуччя дітей», щодо попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації у площині формування навичок безпечної поведінки.

У процесі реалізації програми застосовувалися такі методи та форми роботи: інформаційні повідомлення, мозкові штурми, кейс-стаді, відеообговорення, робота в малих групах з метою розробки правил безпечної поведінки в інформаційному просторі. З окремими підлітками та молоддю, у яких домінувала модель ризикованої поведінки, проводилися індивідуальні консультації психолого-педагогічними працівниками закладів освіти Дніпропетровської області.

На основі проведених занять з підлітками та молоддю в закладах середньої та вищої освіти фахівцями НМЛЗТ було виокремлено структурні компоненти, які сприяють формуванню навичок безпечної поведінки підлітків та молоді в інформаційному просторі: пізнавальний (обізнаність підлітків та молоді про плюси та мінуси інформаційного простору), навчальний (розвиток умінь та навичок безпечної діяльності в Інтернеті, ведення конструктивного діалогу з віртуальними співрозмовниками та вміння протистояти тиску з їхньої сторони, контролювати та спрямовувати свою діяльність в інформаційному просторі), мотиваційний (бажання підлітків та молоді убезпечити себе в Інтернеті, самовдосконалюватися у реальному та віртуальному житті, аналізувати власну поведінку в інформаційному просторі).

Пройшовши навчання за даними тренінговими курсами психолого-педагогічні працівники закладів освіти отримають ефективний просвітницький інструмент, завдяки якому вони мають можливість проводити тренінгові заняття з підлітками та молоддю, що сприятиме забезпеченню умов безпечної соціалізації особистості у соціальному просторі та формуватиме культуру інформаційної безпеки. Запропоновані авторами тренінгові курси є практичним інструментом не тільки для освітян, а й для батьків та інших відповідальних та небайдужих дорослих, які допоможуть дитині здобути знання, вміння та навички, необхідні для подальшого безпечного самостійного життя.

Висновки. Таким чином, питання інформаційно-психологічної безпеки є вкрай важливими, адже захоплення інформаційними технологіями та відсутність необхідних навичок у підлітків та молоді прогнозування ризиків у мережі може стати причиною небезпечних ситуацій у реальному житті. Важливо, аби підлітки та молодь усвідомили, що у процесі інформатизації людина стала інформаційно «прозорою». За наявності бажання і засобів будь-яка інформація щодо конкретної особистості може стати доступною і бути використана в корисливих цілях іншою особистістю, групою осіб. Авторами обґрунтовано, що формування у підлітків та молоді безпечної поведінки – це цілеспрямована системна просвітницька робота, яка ґрунтується на єдності цілей, завдань та умов і передбачає участь підлітків, їхніх батьків та психолого-педагогічних працівників щодо оволодіння навичками безпечної поведінки в інформаційному просторі. Перспективу подальших досліджень у цьому напрямі вбачаємо у розробці тренінгових курсів щодо формування безпечної поведінки у дітей молодшого шкільного віку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кобзєва І. М., Кравченко Л. А. Проблеми статевої просвіти підлітків. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (25-26 квітня 2019 р.) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019., С. 217-218.

2. Самусь В. В., Кравченко Л. А, Кобзєва І. М. Посібник для тренерів з сексуальної освіти «Повага. Любов. Секс». Дніпро, 2019. 211 с.

3. Черних О. О. Аналіз класифікацій загроз в Інтернеті. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (290), 2015. С. 281-289.

4. Kobzieva I. Formation of adolescent and youth outlook on sexual health in educational institutions. Mechanisms for ensuring sustainable development of society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 29, Р. 299-311.

The article deals with the problem of developing safe behavior of adolescents and youth in the information space. The role of educational institutions in preventing violence and ensuring the safety of adolescents and youth has been identified. Comprehensive prevention programs for promoting adolescent and youth health technologies have been proposed; systematic educational work on developing safe behaviors in the Internet. The article emphasizes that for the development of safe behavior of adolescents and young people it is necessary to observe the unity of requirements and cooperation of psychological and pedagogical workers and parents in this matter.

Keywords: adolescents and youth, safe behavior, information space, risks, Internet, violence, training courses.


Партнери конференції

Міністерство освіти і науки України головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Академія Deutsche Welle провідна організація Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації. За фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

«Медійна програма», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), покликана надати місцевим медіа засоби й можливості для того, щоб розширити доступ громадян до високоякісних новин та інформації. Ця програма, виконавцем якої є МГО Internews, працюватиме з 2018 до 2023 рр. та є найбільшим проектом із розвитку медіа в історії України. 

Організація IREX – міжнародна неприбуткова організація, заснована в 1968 році, яка створює справедливий, процвітаючий та інклюзивний світ шляхом розширення можливостей для молоді, культивації лідерів, зміцнення інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації.  З 2015 року в Україні  IREX впроваджує проєкти з медіаграмотності, а з лютого 2018 року організація реалізує масштабний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» для освітян середньої та вищої школи. Проєкт розрахований на 650 шкіл, 20 ІППО та 20 ЗВО, які в свою чергу нададуть навички критичного сприйняття інформації (КСІ) принаймні 45 000 учнів, 4000 вчителів та 2000 студентів-педагогів для усвідомлення ними цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.


Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту»>>>

Титульне фото: https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/background. Background фото создан(а) natanaelginting - ru.freepik.com

tagclockmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram